Atic Group

Innovalocal formem part de Atic Group, en la seva web podeu veure informació sobre els projectes i el grup.

http://www.aticgrup.net/ca


Som Energia

Innovalocal som col·laboradors des de 2013.

Producció: Produïm energia elèctrica en instal·lacions de generació a partir de fonts renovables (sol, vent, biogàs, biomassa, etc.), finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis.

Transport i distribució: La xarxa de transport (Alta tensió, propietat de REE) i de la xarxa de distribució (Baixa tensió, propietat de les empreses distribuïdores) formen part del mercat elèctric regulat on no hi actua la cooperativa.

Comercialització d’electricitat verda: Gestionem, comprem i facturem l’electricitat que usen els socis i sòcies que han volgut contractar-nos com a comercialitzadora d’electricitat verda, segons els certificats de garantia d’origen (CNMC). Socis particulars i empreses poden contractar la llum amb nosaltres sense haver de fer canvis tècnics a la instal·lació

Si vols tenir més informació sobre el que fan, visita la seva web: https://www.somenergia.coop/ca