post

light-spectrum-esInnovació Local sempre ha estat clar i contundent respecte a la perillositat de les ones radioelèctriques dels seus equipaments. Sempre hi haurà qui critiqui a males i malmeti contra la tecnologia però ara ja podeu rebatre’ls amb informació fidedigne i professional.
Segons el físic Enrique Arribas Garde, director del grup de recerca d’ones de RF de la UCLM: «El comandament a distància de la tele és 10.000 vegades més potent que les ones de radiofreqüència i a ningú sembla que el preocupi»
Més informació… a http://naukas.com/2015/01/21/los-peligros-del-wifi/
http://www.xatakaciencia.com/…/no-apagues-el-wifi-para-dorm…