SAT_DINA4SERVEI d’ATENCIÓ TÈCNICA

Àmbit de actuació i suport tècnic?
El servei tècnic proporcionarà suport fins al punt d’entrada, gestionarem l’equipament remotament, cosa que permet detectar ràpidament si hi ha connexió a Internet per part de l’usuari.
No s’oferirà suport per a les configuracions de xarxes locals, ni gestió o manteniment de l’equip informàtic de l’usuari a no ser que estigui contractat específicament.
Qualsevol actuació realitzada, no inclosa en l’àmbit d’actuació, s’inclourà en la factura del més en curs a raó de 25 €/hora + IVA a comptar des de la sortida del tècnic.
El 90% de les incidències son de-sincronitzacions entre l’equip client i els punts de distribució, d’aquest 90% d’incidències, el 95% es solucionen re-iniciant els equips (POE) (desendollant-los durant 10 segons i endollant-los altre cop de la corrent elèctrica )
Paràmetres correctes de configuració.
Sempre se li assignarà aquesta configuració:
• IP: 172.16.27.x (la x correspon a l’ultima xifra que us hagi donat l’equip instal·lador)
• Màscara : 255.255.255.0
• Porta d’enllaç: 172.16.27.1
• DNS Primari: 109.69.8.51
• DNS Secundari: 84.20.11.1
En ocasions aleatòries, ja sigui per un mal ús de l’equip o per una des-configuració fortuïta l’equip pot canviar els paràmetres de forma que es desconnecti de la xarxa.
Comprovació dels paràmetres.
Obrir un terminal o consola i executar aquesta ordre:
1. Windows XP / VISTA: Menú Inici -> Executar -> escriviu aquí l’ordre “cmd” sense cometes i després, acceptar.
Si no disposeu de l’opció “executar”, accediu al Menú Inici -> Tots els programes -> Accessoris -> Eines del sistema -> intèrpret d’ordres o bé símbol del sistema.
A la pantalla que us hi ha de sortir, introduïu aquesta ordre sense les cometes: “ipconfig / all” , la resposta ha de ser quelcom semblant als paràmetres abans citats, si no es així, podeu resoldre-ho vosaltres mateixos seguit aquestes instruccions.
Per tal de resoldre vosaltres mateixos l’error de configuració, localitzeu Adaptador Ethernet Connexió d’Àrea Local o de “acceso Inalambrico” a l’apartat “Configuración de RED” del “Panel de Control” . Introduïu les dades que us ha donat instal·lador i si  s’ha fet de forma correcta estareu en disposició de navegar altre cop.
Si no ho heu solucionat, truqueu al SAT (609555335) i obriu una incidència per tal que els nostres tècnics ho puguin resoldre.